Centrum Szkoleń Target-Training

Połączenie rozwiązań z dziedziny e-commerce i e-learning

Rozwiązanie umożliwia zakup kursów oraz naukę poprzez internet. Zintegrowane jest z platformą szkoleniową.