Portale internetowe

Publikuj treści łatwo, szybko i wygodnie

Informacje prezentowane w portalu muszę być prezentowane w odpowiedni sposób, stąd też rozwiązania te muszą być dla użytkownika atrakcyjne i wygodne w obsłudze.

Tworzymy portale przeznaczone dla różnych grup odbiorców, od małych rozwiązań, aż do tych rzeznacznonych dla dużego grona internautów.Istotną cechą tego typu rozwiązań jest zapewnienie odpowidniej szybkości działania wraz ze wzrostem oglądalności.

Każdy przez nas wdrożony portal posiada szereg rozwiązań ułatwiających zespołowi redakcyjnemu publikacje informacji.