Administracja techniczna oprogramowania

Utrzymanie oraz rozwój oprogramowania

Każde rozwwiązanie informatyczne wymaga odpowiednich czynności, aby zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa oraz bezproblemowe działanie w tym jego ciągłość oraz odpowiednią wydajność.

Wdrażamy oraz utrzymujemy wykonane bądż zastane w organizacji rozwiązania informatyczne. Zapewniamy odpowiednią infrrastukturę, rozwijamy apliakcje, wykonujememy niezbednych aktualizacji oraz zabezpieczamy dane.

Bieżemy na siebie odpowidniedzialność za utrzymywane systemu, zapewniając Klientom spokój.